Ubezpieczenie turystyczne AXA Travel i Travel Sport

ubezpieczenie turystyczne AXA TravelUbezpieczenie AXA Travel to ubezpieczenie turystyczne kompleksowo chroniące podróżnych przebywających zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest uzależniony od wybranej wersji i wariantu. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednej z dwóch wersji ubezpieczeń Travel lub Travel Sport (wersja dla osób aktywnych uprawiających amatorsko lub zawodowo różne dyscypliny sportowe).

Przedmiotem ubezpieczenia turystycznego mogą być:

- koszty leczenia (KL) i natychmiastowej pomocy assistance

- następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

- bagaż podróżny (BP)

- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)

- odpowiedzialność cywilna związana z uprawianiem sportu (OC)

- sprzęt sportowy własny (SS)

- koszty rezygnacji z podróży

- koszty leczenia osób z chorobami przewlekłymi (KL).

Każda z dwóch wersji (Travel i Travel Sport) występuje w 4 wariantach ubezpieczeniowych różniących się zakresem świadczeń i wysokością sum gwarancyjnych. Natomiast każdy z wariantów może występować również w wersji family (min. 3 osoby, max. 6 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, obejmuje również dzieci do 18 roku życia).

Dla osób starających się o wizy do Rosji oraz na Ukrainę mamy specjalny wariant ubezpieczeniowy, dostosowany do kryteriów uzyskania wizy.

Ubezpieczenie turystyczne ALLIANZ Tramp

Ubezpieczenie turystyczne Allianz TrampAlternatywnym wyborem w stosunku do AXA Travel jest ubezpieczenie turystyczne ALLIANZ TRAMP. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz oferuje swoim Klientom odbywającym podróże zagraniczne pakiet ubezpieczeniowy, który uwzględnia następujące gwarancje:

- pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) (KLA) – także osób z chorobami przewlekłymi

- wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW)

- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O i OC/R)

- pokrycie kosztów utraty, kradzieży lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego (BP)

- pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, wcześniejszego z niej powrotu oraz anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/R)

- pokrycie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz anulowana noclegu(-ów) w hotelu (O/H)

- pokrycie kosztów rezygnacji z biletu (O/L).

W ramach powyższych świadczeń jest dostępny duży zakres sum ubezpieczenia i gwarancji. Istnieje także możliwość objęcia ubezpieczeniem dodatkowych ryzyk związanych np., z wykonywaniem pracy fizycznej, a także uprawianiem sportów ekstremalnych, czy też wyczynowych.

Ubezpieczeniem mogą być objęci zarówno Klienci indywidualni, rodziny oraz grupy. Firma Allianz oferuje także ubezpieczenia na terenie RP – zarówno dla obywateli Polski, jak i cudzoziemców.Oczywiście służymy pomocą w doborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia turystycznego. Odpowiemy także na wszystkie szczegółowe, a nawet hipotetyczne pytania. Serdecznie zapraszamy do naszego biura podróży w Warszawie.